Oceňování podniků

Provádím ocenění :

 • všech typů společností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s, v likvidaci)
 • družstev
 • firem fyzických osob – podnikatelů
 • obchodních a akciových podílů
 • částí podniků
 • jednotlivých druhů majetků podniků
 • stanovení ceny obvyklého nájemného (např. kancelářských ploch, skladových ploch apod.)

a to pro tyto účely:

 • ocenění pro účely zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodního společností a družstev
 • ocenění podniku nebo části podniku pro nepeněžitý vklad
 • ocenění pro účely § 196 odst. 3 obchodního zákoníku
 • ocenění pro prodej podniku
 • ocenění pro dražbu
 • ocenění pro daňové účely
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro prodej/převody obchodních a akciových podílů
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění pro vypořádání společníka
 • ocenění podniku pro výkon rozhodnutí prodejem podniku
 • ocenění pro účely konkursního řízení
 • ocenění majetku podniku při převodu pro daňové účely (dle vyhl.č. 3/2008 Sb. v platném znění)