O nás

Ing. Radomír Stárek, MBA

– soudní znalec v oboru ekonomika, odhady a ceny nemovitostí a podniků

viz odkaz na webu Ministerstva spravedlnosti ČR na www.justice.cz

– odhadce veškerého majetku, tzn. tržní ocenění movitého majetku, nemovitého majetku, finančního majetku, nehmotného majetku, podniku včetně věcných břemen-služebností (energetické sítě apod.)

– člen Komory soudních znalců (https://www.kszcr.cz)

zajímavé odkazy: AgenturaRS

www.znalecbenesov.cz

www.scorpionsrevival.eu

www.schelingerrevival.eu

www.kapelakrab.cz

www.ozzycz.eu

www.prettymaids.cz

www.kosmetikabene.cz