Oceňování nemovitostí

Odhady a posudky:

Podle cenových předpisů nebo ceny obvyklé – tržní hodnoty:

  1. DAŇ DĚDICKÁ Stanovení ceny pro DAŇ DĚDICKOU pro vypořádání v rámci dědického řízení.
  2. MAJETKOVÁ VYROVNÁNÍ: Stanovení hodnoty majetku při vypořádání SJM a podílových spoluvlastnictví (rozvodová řízení, dědická řízeníapod.)
  3. OCENĚNÍ NEMOVITOSTI: Pro vklad nemovitostí do majetku firmy.
  4. Věcná břemena (elektrická vedení, rozvody plynu, vody, práva, služebnosti apod.) 
  5. Viz také mé články 

Ocením pro Vás:

– rodinný dům, byt, nebytový prostor,  chatu, chalupu, budovu, halu, pozemek, věcné břemeno

Moje články k problematice ocenění věcných břemen: viz odkaz Moje články